Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Dla Bolesta

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest BOLESTA sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Wiewiórczej 3A, w Białymstoku (kod pocztowy: 15-535 ), tel.: +4885 868 40 56, adres e-mail: bolesta@bolesta.pl

2. Celem zbierania danych jest : odpowiedź na wysłane pytania drogą mailową ze strony www, budowanie bazy danych do fakturowania, przekazywania aktualności o firmie i produktach, przynależność do Klubu Instalatora i branie udziału w forum.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do odpowiedzi na pytania wysłane emailem, wystawienia faktury vat i wysyłki zamówionego towaru, poinformowania o aktualnościach sklepu i asortymentowych, możliwości rejestracji i logowania do sklepu. W przypadku niepodania danych nie będzie to możliwe : j/w

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.